Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)


Beteckning: A 2014:04
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2016-11-03
Status: Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:81, dir. 2014:150 och dir. 2014:166
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Middelman, Anna, fr.o.m. 2014-06-05 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Bratberg, Sara, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Davidsson, Lars, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert: Gustavsson, Emy, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-10-27
Expert: Jansson, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Lindblom, Per, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Linden, Olivier, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-12-08
Expert: Nyman, Maria, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Söderberg, Karin, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Walterson, Frank, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-03-31
Expert: Wiberg, Maria, fr.o.m. 2014-10-28 t.o.m. 2015-03-31
Engblom, Samuel, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-11-03
Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Gellner, Lars, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Landgren, Mattias, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2014-11-03
Larsson, Tommy, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Råsmar, Sofia, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2015-03-31
Sjunnebo, Robert, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2015-03-31
Nordfors, Lars, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare: Nordblom, Linda, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare: Ribrant, Susanna, fr.o.m. 2014-08-06 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare: Rintala, Anu, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-04-13

Rapporter

SOU 2015:13Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I
SOU 2015:38Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del II