Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)


Beteckning: A 2014:01
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2017-04-03
Status: Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-01-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:10, dir. 2014:79 och dir. 2015:129
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2014-02-25 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Carlsson, Cecilia, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-06-23
Expert: Jägsander, Jenny, fr.o.m. 2014-06-24 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Kärrman, Maria, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Mörk, Martin, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Nur, Omar, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-04-27
Expert: Qureshi, Tarik, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Riihonen, Tommi, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Scheller, Kristina, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Schölin, Anna, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Stenberg, Sara, fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Sundbom Ressassi, Maria, fr.o.m. 2014-04-28 t.o.m. 2016-12-15
Expert: Uzunel, Cafer, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-01-21
Sekreterare: Anvin, Maria, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2016-12-18
Sekreterare: Tollgerdt, Sofia, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2016-12-18

Rapporter

SOU 2016:87Bättre skydd mot diskriminering