Tilläggsdirektiv till informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 november 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning (dir. 2011:86). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 december 2014. I tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 6 mars 2014 bl.a. att förlänga utredningstiden till den 30 januari 2015 (dir. 2014:31).

Utredningstiden förlängs på nytt. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2015.

      (Justitiedepartementet)