Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 december 2011 kommittédirektiv om en modern säkerhetsskyddslag (dir. 2011:94). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 april 2014. Den 6 februari 2014 beslutade regeringen att förlänga utredningstiden till den 30 november 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2015.

     (Justitiedepartementet)