Interpellation 2014/15:755 Väpnat upplopp

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

 

Det är konstaterat från polisen att det var en handgranat som kastades mot polisens fordon i Tumba. Samma dag blev polisstationen i Tumba utsatt för ett mordbrandsförsök.

Stenar mot ordningsmakten, ambulanser och brandbilar. Nyårsraketer in i lägenheter och uppeldade bilar. Allt detta är något vi tyvärr fått vänja oss vid till följd av en slapphänt och havererad politik från regeringar av olika kulörer. Min oro övergår till allvarlig oro när de kriminella nu använder militära vapen mot ordningsmakten. Det är då inte längre att klassa som upplopp utan väpnat upplopp, väpnat upplopp gränsar dessutom till något mycket värre. Situationen är oacceptabel.

 

Jag undrar mot den bakgrunden: Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman och regeringen att vidta för att bemöta detta hot?