Interpellation 2014/15:748 Skattebefrielse för biodrivmedel

av Rickard Nordin (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige har ett statsstödsgodkännande för nedsättning av skatt på biodrivmedel. Detta godkännande löper ut den 31 december 2015. Regeringen har inte kommunicerat vilka styrmedel som ska gälla från den 1 januari 2016, vilket skapar en stor osäkerhet i branschen. En konsekvens kan vara att alla biodrivmedel belastas med full skatt, vilket skulle innebära att deras konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel försvinner helt.

Regeringen har haft god tid på sig att utreda denna fråga, men ännu har inget besked kommit från regeringen.  

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Vilka styrmedel gäller för biodrivmedel från den 1 januari 2016?
  2. När förväntar sig finansministern och regeringen ett besked från kommissionen i frågan om förlängning av statsstödsgodkännande för skattenedsättning för biodrivmedel?