Interpellation 2014/15:739 Regeringens svek mot företagen

av Lotta Finstorp (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Före valet utlovade Socialdemokraterna satsningar på företagen och att all politik skulle prövas mot om den leder till fler jobb. När regeringen presenterade sin vårbudget såg vi det motsatta. Sammanlagt uppgår de höjda skatterna på jobb och företagande till 27 miljarder kronor. Regeringen satsar endast cirka 2 procent av medlen från sina skattehöjningar på jobb och företagande på näringspolitik.

Utifrån löftena kontra den politik som nu levereras kan vi konstatera ett enormt löftesbrott.

Vi kan också konstatera att de drivkrafter som alliansregeringen inrättat för att få fler företag att anställa fler nu överges. Inte minst påverkar det företag inom RUT- och ROT-branschen och alla de företag som har många unga anställda. Men det påverkar också alla företag inom välfärden som på grund av regeringens hot om regleringar av vinst och valfrihet nu inte vågar utveckla och investera.

Mot bakgrund av dessa fakta är mina frågor till närings- och innovationsministern följande:

Vilka besked ger ministern till alla företag som nu drabbas hårt av regeringens politik? 

Hur förklarar ministern sveket mot alla de företagare som nu drabbas av regeringens brutna vallöften? 

Hur anser ministern att företagens drivkraft för att anställa fler ska upprätthållas?