Interpellation 2014/15:735 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. En anledning till det är bristande kunskap. Bara 3 av distriktsläkarnas 60 månader långa specialistutbildning handlar om psykiatri. Detta trots att depressioner och ångesttillstånd tillhör de vanligaste folksjukdomarna. Många vårdcentraler kan inte heller erbjuda psykologisk behandling, eftersom de helt enkelt saknar de resurserna.

I Region Skåne har man löst detta genom att införa vårdval även när det gäller psykologkontakt. Resultatet har blivit att sjukskrivningarna inte ökar lika mycket i Region Skåne som i övriga landet.

Regeringen har tidigare aviserat att den vill göra begränsningar av det fria vårdvalet. Vi har sett de positiva effekterna av att Region Skåne har infört vårdval när det gäller psykologkontakt.

Jag vill således ställa följande frågor till statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser statsrådet att göra åt den akuta bristen på psykologisk behandling inom primärvården?

Avser statsrådet verka för att utöka det fria valet så att patienternas egenmakt inte begränsas och minskas?