Interpellation 2014/15:734 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn

av Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I juni kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, runt 1 500 stycken, vilket innebär att Migrationsverkets redan oroväckande höga prognos på 8 000 under år 2015 inte helt oväntat ser ut att spricka. Antalet som har anlänt i år har nämligen redan överstigit 4 500 sedan nyår, det vill säga en 93-procentig ökning jämfört med samma period förra året, och en ny prognos beräknas landa på över 10 000 för år 2015. Tyskland jämförs ofta med Sverige, eftersom landet i likhet med Sverige för en ovanligt liberal migrationspolitik, men i detta fall når Tyskland per capita inte riktigt upp till Sveriges extrema nivå.

För tio år sedan tog Sverige emot cirka 10 procent av de ensamkommande barn som kom till EU. Denna andel har ökat markant och i dag tar Sverige emot nästan hälften av de ensamkommande barn som kommer till EU. Sveriges kostnader överstiger med råge andra länders, då ett ensamkommande barn kan kosta upp till 1 miljon kronor i skattemedel på bara ett år. Skälen till de höga kostnaderna är flera. Ett skäl är placeringar i dyra så kallade HVB-hem, och en ytterligare orsak är orimligt höga ersättningar för boenden rent generellt.

I Sverige saknas mer eller mindre krav på identifiering eller en trovärdig åldersbestämning. Det sistnämnda sker regelbundet i våra grannländer, i de fall där det krävs, vilket i bedömningssyfte har gett goda resultat.

Eftersom åldersbedömningar och andra krav saknas, och då vi erbjuder ett generöst välfärdssystem, är det inte konstigt att många söker sig till Sverige.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag att justitie- och migrationsministern svarar på följande frågor:

 

Anser ministern att det stora antalet ensamkommande som kommer till Sverige är ett problem, och kan han tänka sig att eventuellt arbeta för att minska trycket?

Vad avser ministern och regeringen att göra för att minska kostnaderna för mottagandet?

Kan ministern tänka sig att verka för införandet av ett tak för vad boenden får kosta eller behovsprövning för placering på så kallade HVB-hem?

Avser ministern att verka för införandet av åldersbedömningar eller andra identifieringskrav?