Interpellation 2014/15:726 Problem kopplade till det minskade antalet trafikpoliser

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Antalet trafikpoliser har stadigt minskat, vilket utgör ett problem när det kommer till hanteringen av den olagliga åkerinäringen.

Enligt Vägtrafikspecialisterna finns det i dag 105 trafikpoliser och 46 besiktningsmän som har behörighet att kontrollera den tunga trafiken. Baserat på beräknad minskning sedan 1980-talet kan svensk poliskår stå utan specialistkompetens för tung trafik inom sju år om inget görs.

Om den olagliga yrkestrafiken slår ut den lagliga trafiken tappar Sverige både arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är en utveckling som ingen rimligen önskar. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Anser statsrådet att det minskade antalet trafikpoliser på våra vägar utgör ett problem?

Avser statsrådet att ta några initiativ för att öka antalet trafikpoliser på våra vägar?