Interpellation 2014/15:720 Översyn av konkurrenslagen

av Boriana Åberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

År 2010 reviderades konkurrenslagen med syftet att förhindra osund konkurrens från myndigheter, landsting och kommuner. Bakgrunden till att lagen reformerades tog bland annat sin utgångspunkt i att enskilda och privata företag ska ha ett tydligare och bättre skydd gentemot konkurrens ifrån myndigheter som konkurrerar genom orimligt låga priser.

Dock omfattas inte Kriminalvården av nuvarande lagstiftning. Kriminalvårdens tvätterier vid anstalterna Hall och Skogome deltar i dag ofta i upphandlingar i konkurrens med privata aktörer på marknaden. Eftersom Kriminalvården har låga ”personalkostnader” på ca 17 kronor i timmen kan inget seriöst företag med anställda som får marknadsmässiga löner konkurrera med deras priser.

I en nyutkommen rapport från Svenskt Näringsliv Syd analyseras utvärderingsunderlaget från åtta av de senaste upphandlingarna inom tvätt- och textilhantering som Kriminalvården lämnat anbud på. Värdet på alla upphandlingar, om man ser till de privata företagens priser, var 5,8 miljoner kronor. Kriminalvården erbjöd sig utföra samma tjänster för 4,9 miljoner kronor, det vill säga 16 procent billigare än de privata företagen.

Kriminalvårdens agerande leder till att privata företag inom tvätteribranschen riskerar att drabbas av konkurs, och därmed försvinner arbetstillfällen för människor som redan har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden (på grund av låg utbildning, brist på erfarenhet, språksvårigheter etcetera).

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Kommer ministern att verka för att det genomförs en översyn av konkurrenslagen?