Interpellation 2014/15:719 Alkoholsmuggling

av Johan Hedin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den illegala handeln med alkohol omsätter miljonbelopp och är lika lukrativ som att smuggla droger. Tullen beräknar att ca 500 ton alkohol förs in i Sverige olagligen med buss varje vecka. Det är just bussar med passagerare som målvakter som har blivit det nya sättet att föra in stora mängder illegal alkohol, och många aktörer över hela landet använder sig av det nya tillvägagångssättet.

Alkoholen säljs vidare till langare, som säljer mycket av den till ungdomar, som i sin tur får tillgång till obegränsade mängder billig alkohol på det sättet. Det skapar risk för ungdomarnas hälsa och framtidsutsikter. De nollningar vi brukar se så här års kan för många att sluta med alkoholförgiftning eller utsätta dem för en ökad risk att bli offer för olika typer av brott.

 

Vad avser statsrådet att göra för att få stopp på att stora mängder alkohol tas in i Sverige varje vecka?