Interpellation 2014/15:710 Ökande skuldkvoter för hushållen

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nu stiger skulderna och bostadspriserna snabbare än inkomsterna i Sverige. Omkring 170 000 hushåll har i dag en skuldkvot på över 600 procent eller högre. Det motsvarar drygt 10 procent av alla hushåll med bolån. Om räntorna skulle stiga till 6 procent skulle hushållens räntebetalningar gå från 8 procent upp till 25 procent av deras disponibla inkomster.

För ett hushåll med en skuldkvot på 600 procent, ett lån på drygt 2 miljoner och en disponibel inkomst på 30 000 kronor i månaden skulle detta innebära att räntekostnaderna efter ränteavdrag ökar från 2 500 kronor till 7 500 kronor per månad.

Riksbanken kräver nu att regeringen handlar för att minska hushållens vilja att skuldsätta sig, och man ser ändrat ränteavdrag, ökat amorteringskrav, skuldkvotstak och en skärpning av kraven för bankernas kreditprövning av enskilda hushåll som möjliga reformer att gå vidare med.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder ser finansministern som nödvändiga för att minska hushållens skuldkvoter?