Interpellation 2014/15:702 Uppenbart ogrundade ansökningar

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt och det ska vi fortsatt göra. Men alla människor som söker skydd i Sverige kan inte beviljas skydd. Under 2014 låg länder som Albanien, Montenegro, Serbien och Bosnien och Hercegovina på topp tio länder varifrån man sökte asyl i Sverige. Migrationsverkets system är ansträngt och vi måste säkerställa att de människor som är i behov av skydd också får en möjlighet att snabbt påbörja sitt liv i Sverige.

Flertalet länder i Europa har infört så kallade listor för ”Country of Safe Origin”, eller på svenska ”säkra länder”. Även vi har lagt detta på förslag i syfte att påskynda den bedömningsprocess som utförs av Migrationsverket.

Därav är min fråga till justitie- och migrationsministern:

Vad avser ministern göra för att minska antalet uppenbart ogrundade ansökningar?