Interpellation 2014/15:687 Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland

av Jeff Ahl (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesministerns kyliga mottagande av den finske nyblivne utrikesministern är skadligt för Sverige som stat då detta är ett av de länder som vi har absolut närmast samarbete med. Utrikesministern har uppenbart blandat in partipolitiska överväganden då utrikesministern förolämpar den finska utrikesministern genom sitt kyliga agerande.

 

Jag kräver svar på hur utrikesminister Margot Wallström avser att korrigera denna skymf mot vårt östra broderfolk.