Interpellation 2014/15:666 Kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister

av Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Säkerhetspolisen (Säpo) har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer som begår och har begått folkmord mot bland andra folkgrupperna assyrier och yazidier. Därutöver finns säkerligen många obekräftade fall.

I en RUT-utredning som jag har beställt framkommer det att det endast arbetar tre åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål som har uppdraget att åtala människor för terroristbrott. Dessa tre personer kommer aldrig någonsin att ha möjlighet att lyckas åtala samtliga återvändande terrorister för de brott som de har begått.

Det är helt avgörande att Åklagarmyndigheten har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att kunna hitta bevis och driva terroristfall till åtal. Den personal som enheten har och de ekonomiska resurser som enheten tilldelas kommer att vara avgörande för hur många återvändande terrorister som Sverige kommer att kunna åtala för de vidriga brott mot mänskligheten som de har begått.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ygeman:

 

Har Riksenheten för säkerhetsmål tillräckliga resurser för att kunna åtala samtliga återvändande terrorister? 

Kommer statsrådet att agera för att enheten ska tilldelas tillräckliga resurser? 

Kommer statsrådet att agera för att Åklagarmyndigheten ska prioritera lagföring av återvändande terrorister?