Interpellation 2014/15:651 Samarbete med Finland och Natomedlemskap som option

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Finland har fått en ny regering efter valet. Med den återgår man till tidigare position att se Natomedlemskap som en möjlighet även om det i dag inte finns majoritet i riksdagen.

Den nye utrikesministern förklarade vid presskonferensen där den nya regeringen presenterades: ”Finland är ett alliansfritt land, men behåller optionen att ansöka om Natomedlemskap.”

Samtidigt söker Sverige ett fördjupat samarbete med Finland. Vi utesluter inte ens att det kan ske bortom rent fredstida arrangemang.

Likheten mellan Sverige och Finland är att i båda länderna finns det för närvarande en majoritet i parlamenten som är emot tanken på Natomedlemskap. Men av regering och riksdag i Helsingfors ses detta steg som en option medan majoritetsretoriken i Sverige mer handlar om att helt utesluta det som handlingsväg.

Vid en önskad fortsatt fördjupad process mot ytterligare samarbete mellan Sverige och Finland kan den officiella synen på Natomedlemskap bli ett växande problem.

 

Ser försvarsminister Peter Hultqvist några långsiktiga utmaningar för svensk del för ett fortsatt fördjupat militärt samarbete att Finland understryker att Natomedlemskap är en option?