Interpellation 2014/15:649 Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak

av Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

För lite mer än tio år sedan, när USA invaderade Irak, fanns det 1,5 miljoner assyrier i Irak. I dag efter Iraks kollaps och Isis invasion beräknas det enbart finnas 300 000–350 000 kvar i Irak. Under samma tidsperiod har Iraks befolkning ökat med 30 procent. Det kan inte beskrivas som någonting annat än en extrem etnisk rensning av det assyriska folket i Irak. Samma sak sker nu med det assyriska folket i Syrien. Det pågående folkmordet och den etniska rensningen mot det assyriska folket är ett faktum som inte går att förnekas.

Sverige är en humanitär stormakt när det kommer till bistånd, och det är något som jag är stolt över. Men för att bistånd ska få en effekt måste medlen och hjälpen nå fram till samtliga folkgrupper. När jag nyligen var i Irak och besökte alla typer av samhällen där assyriska flyktingar bor – från den minsta byn till stora flyktingläger – blev det uppenbart att västerländskt bistånd, inkluderat svenskt bistånd, inte når fram till den assyriska gruppen. Det assyriska folket är så pass marginaliserat, så pass rädd för de större grupperna och har inget som helst förtroende för statliga institutioner att de biståndsorganisationer som Sverige ger medel till inte når fram till denna folkgrupp. Det är otroligt synd att en folkgrupp som är så otroligt utsatt inte får del av svenskt bistånd.

I stället är det kristna hjälporganisationer och assyriska hjälporganisationer som når fram. Svenska Assyrier Utan Gränser tillsammans med deras amerikanska partner Assyrian Aid Society når fram till samtliga områden som bor i de områden där assyriska flyktingar finns. De har även personal och kontor i Irak sedan många år tillbaka. Utan deras bistånd skulle de assyriska flyktingarna i Irak svälta ihjäl – för inte är det svenska medel som föder dem. Dessa organisationer hjälper samtliga personer i de områden som assyrier finns, till exempel yazidier.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Kan statsrådet försäkra att svenskt bistånd når fram till den folkmordsdrabbade folkgruppen assyrier i Irak?

Anser statsrådet att kravet på att bistånd ska ges generellt ska tillämpas även när den assyriska gruppen är så pass diskriminerad att den inte får eller vågar ta del av biståndsmedel som Sverige skickar?

Varför erhåller muslimska organisationer som Islamic Releif svenska biståndsmedel när inte kristna kyrkor eller Assyrier Utan Gränser anses som lämpliga för biståndsprojekt i Irak?