Interpellation 2014/15:642 Antalet flygplatser i Stockholm

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. ”Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt att ha två flygplatser i en så liten stad som Stockholm. Det kan bli lättare att få långa linjer exempelvis till Asien om vi bara har en”.

Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är kraftig och varje dag uppskattas regionen växa med två fulla SL-bussar. Regionen är även en tillväxtmotor för hela vårt land och utgör samtidigt ett nav för många företag som är verksamma utanför våra största städer. Dessa faktorer, tillsammans med andra, leder till att vikten av goda flygförbindelser till och från Stockholmsregionen med största sannolikhet enbart kommer att öka. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Anser statsrådet att det råder ett motsatsförhållande mellan att bygga ut Arlandas kapacitet för att kunna attrahera fler flygbolag och etablera ytterligare interkontinentala långlinjer och att samtidigt bevara Bromma flygplats?