Interpellation 2014/15:637 Arbetslöshetsmålet

av Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen har som målsättning att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Hittills har den målsättningen väckt mer frågor än svar kring hur det ska nås.

Den senaste veckan har kritiken kring arbetslöshetsmålet och regeringens jobbpolitik varit hård. Finanspolitiska rådet skrev i sin rapport den 12 maj: Sammantaget menar rådet att de åtgärder som regeringen hittills har presenterat är långt ifrån tillräckliga för att arbetslöshetsmålet ska nås, vilket även är regeringens bedömning. Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken kan ha viss effekt på den strukturella arbetslösheten, men för att arbetslösheten ska närma sig de lägsta nivåerna inom EU krävs med stor sannolikhet mer genomgripande reformer av arbetsmarknaden. Exempel på områden där arbetsmarknaden förefaller fungera dåligt är utformningen av det svenska anställningsskyddet och nivån på de kollektivavtalade minimilönerna.”

Lars Calmfors nämnde på SNS arbetsmarknadsdag den 19 maj: För det första måste regeringen precisera vilken åldersgrupp de menar när de pratar om sitt mål. Sedan kan man fråga sig varför vi överhuvudtaget ska sätta upp mål i förhållande till EU. Det här är inte Eurovision Song Contest.

Även arbetsmarknadsministern yttrade under dagen: Det beror lite grann på vad man menar med ett mål. Man kan ha mål och så bedömer man sannolikheten av att man ska nå dem, ungefär som det kan vara med nyårslöften, man bedömer sannolikheten av hur många dagar man ska hålla det. Men man kan också sätta upp ett mål för att det ska styra de politiska prioriteringarna. Det är det som är regeringens avsikt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

  1. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att på riktigt öka sysselsättningen och skapa EU:s lägsta arbetslöshet?
  2. Tror regeringen att man kan nå sitt arbetslöshetsmål?