Interpellation 2014/15:636 Social förtur till bostäder för återvändande terrorister

av Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Säkerhetspolisen (Säpo) har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer som begår och har begått folkmord mot bland andra folkgrupperna assyrier och yezidier. Därutöver finns säkerligen många obekräftade fall.

Nyligen framkom det i en handlingsplan som antagits av Stockholms kommun att majoritetens styre anser att återvändande svenskar tillhör den starkt begränsade grupp av personer som av sociala skäl ska få förut till bostäder i kommunen och även hjälp med att hitta lägenheter, så kallad social förtur.

Grupper som normalt ges social förtur innefattar bland annat familjer där barn far illa eller riskerar att fara illa eller personer som utsätts för hot eller våld av partner eller annan person eller gruppering.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Har statsrådet gjort ställningstagandet att gruppen återvändande ska vara en grupperna som ska ha social förtur till lägenheter och hjälp av kommuner med att hitta bostäder?