Interpellation 2014/15:635 Tillämpning av terroristlagen för återvändare

av Roger Haddad (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige tillhör ett av de länder i Europa där flest unga män radikaliseras och aktivt väljer att ansluta sig till terroristorganisationen Isis för att planera, stötta eller begå terroraktioner i Irak eller Syrien. Vid besök och i dialog nyligen med våra kollegor i Frankrike bekräftades bilden att Sverige tyvärr intar en särställning när det kommer till antalet resande med tanke på antal invånare i landet.

Vid besök nyligen hos polisen i Göteborg framkom, i dialog med polisen som arbetar med integration och att förebygga unga att resa i terrorismens namn, indikationer på att i Sverige har hittills ingen åtalats för terrorism.

Trots att Säkerhetspolisen och åklagarväsendet känner till flera individer som deltagit i strid eller verksamhet knuten till terrororganisationen har ingen dömts med stöd av befintlig terroristlagstiftning.

Regeringen aviserar en reviderad strategi mot terrorism och en kriminalisering av resor utreds, vilket Folkpartiet välkomnar. Men fler måste prövas och dömas för sina handlingar och nuvarande lagstiftning har av olika skäl inte varit tillräcklig för att få fällande domar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

  1. Hur ser justitieministern på problemet att ingen åtalats med nuvarande terroristlagstiftning, och kommer till exempel ansvarig åklagarenhet att få ökade resurser?
  2. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa att fler återvändare, eller de som redan planerar terrorism från Sverige, i högre grad kan straffas?
  3. Överväger regeringen legala åtgärder för resande med dubbla medborgarskap som att man till exempel kan utvisa vederbörande vid konstaterat terrorbrott?