Interpellation 2014/15:630 Egenanställning – en outnyttjad resurs

av Hans Rothenberg (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Nyligen ställde jag en fråga till ministern som handlade om egenanställningar, och jag vill börja med att tacka ministern för ett intressant svar. Det är glädjande att ta del av engagemang och förståelse i sakfrågan. Dock kan man fundera vidare på vilket sätt regeringen tänker ta ytterligare steg för att fler ska komma in i egenanställning. 

Egenanställning som koncept är vanligt i Europa och USA och är på frammarsch även i Sverige. Allt fler företag för nya entreprenörer finns sedan länge, och fler tillkommer. År 2011 omsatte de ca 350 miljoner kronor. Vi vet att Tillväxtverket har intresserat sig för företeelsen och bland annat beställt flera rapporter om egenanställning. Upplägget är intressant, då det är låga trösklar att börja som egenanställd och friheten att verka i sin yrkesroll är påtaglig. Dock är företeelsen ännu relativt okänd och används sparsamt i de offentliga aktörernas verktygslådor.

 

Med anledning av ovanstående vill jag veta: Hur avser arbetsmarknadsministern att arbeta för att fler människor ska kunna komma in i egenanställning?