Interpellation 2014/15:624 Nyanländas bostadssituation

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att inkomma med förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder.

I delrapporten Nyanländas boendesituation (2015:10) som Boverket nyligen har släppt framkommer en rad förslag som är direkt diskriminerande mot svenskar som söker en bostad. Boverket föreslår en aktiv bostadsförmedling där man genom en nationell lägenhetspool ska hänvisa lediga lägenheter till i första hand nyanlända. Hyresvärdar ska ha anmälningsplikt av lediga bostäder till bostadspoolen. Staten ska även stå för en hyresintäktsgaranti och ge en bonus till de kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och privatpersoner som i första hand väljer att hyra ut till nyanlända. Den buffert av lägenheter som kommunerna har för att exempelvis kunna tilldela kvinnor som misshandlats av sin partner en bostad ska även användas för att ge bostäder till nyanlända.

Med anledning av Boverkets rapport vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Avser regeringen och statsrådet att följa Boverkets förslag och tillåta nyanlända att gå före i bostadskön?

Avser regeringen och statsrådet att följa Boverkets förslag till att erbjuda fastighetsägare, bostadsbolag och privatpersoner en premie om de i första hand väljer att hyra ut till nyanlända?