Interpellation 2014/15:597 Straffavgiften för obetald trängselskatt

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. En trängselskatt på till exempel 10 kronor en månad kostar därmed 510 kronor om du är en dag sen.

I andra betalningssammanhang får man först en påminnelseavgift vars nivå är noga reglerad – så borde det självklart vara här också. Vid en jämförelse med privata inkassobolag får de enligt lag ta ut en straffavgift om maximalt 180 kronor oavsett storleken på skulden. Det är orimligt med ett påslag på uppemot 5 000 procent om man missar att betala en skatt på 10 kronor. I andra sammanhang kallas det för ocker. Det vore mer skäligt att likställa det staten får ta ut i straffavgift med vad de privata inkassobolagen får ta ut enligt lag.

Mot bakgrund av ovanstående är mina frågor till finansminister Magdalena Andersson:

 

Har finansministern gjort ställningstagandet att det är rimligt med en straffavgift på 500 kronor för obetald trängselskatt och som kan resultera i ett påslag om 5 000 procent?

Avser finansministern att agera i denna fråga och ändra lagen så att straffavgiften kommer att bli lägre?