Interpellation 2014/15:594 De regionala skattekontoren

av Ulf Berg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Socialdemokraterna menade i opposition att alliansregeringen inte hade någon regionalpolitisk helhetssyn när Skatteverket flyttade regionala skattekontor från exempelvis Mora och Åmål. Socialdemokraterna framförde i opposition även att alliansregeringen såg till att de statliga myndigheterna gick i spetsen för regional utarmning. Vid en tillbakablick blir det dock tydligt att utflytt av statliga myndigheter, och därmed jobb, från landsbygden har pågått under en mycket lång tid, under många sittande regeringar. Det verkar som om det oavsett regering varit staten som gått i täten för att lämna mindre kommuner till förmån för större.

Nu ser vi att Skatteverket återigen planerar att flytta skattekontor från landsbygden till större städer. Det blir därmed tydligt att Socialdemokraterna inte var trovärdiga i sin kritik. För regeringen har inte vidtagit några kännbara åtgärder i frågan trots över sex månader i regeringsställning. Det enda som står att finna är en halvhjärtad viljeyttring av statsrådet om att låta Statskontoret få utreda frågan. Men direktiven till Statskontoret dröjer. Vi kommer enligt uppgift att få vänta ända tills någon gång nästa år på redovisning av utredningen i den fråga som för mindre än ett år sedan var så viktig för Socialdemokraterna att avsaknaden av åtgärder innebar avsaknad av regionalpolitisk helhetssyn.

Menade Socialdemokraterna allvar med sin kritik i opposition och med den kommande utredningen vore det enda rätta att Skatteverkets samtliga planerade flyttar av regionala skattekontor, inklusive Mora och Åmål, omedelbart pausas i avvaktan på utredningens resultat.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

När kan vi vänta oss någon konkret åtgärd från statsrådet och regeringen för att säkerställa att de statliga myndigheterna inte går i spetsen för regional utarmning?

Genom vilka initiativ avser statsrådet att garantera en god statlig service med hög tillgänglighet för alla medborgare i hela landet, till exempel från Skatteverkets sida?