Interpellation 2014/15:593 Otryggheten för företagare

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har tidigare aviserat flera politiska förslag som försämrar för landets småföretagare i flera branscher. Höjda arbetsgivaravgifter för unga, begränsat ROT-avdrag, höjd bensinskatt och högre löneskatt för äldre är några av de reformer som påverkar småföretagare negativt.

Vi kan med glädje konstatera att restaurangmomsen än så länge ligger kvar på den lägre nivån som Alliansen beslutade om. Men med tanke på flera svikna vallöften från regeringen vågar nu inte företagare lita på regeringen. Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson hävdade i valrörelsen att det var en dyr och ineffektiv reform och finansministern har dessutom sagt efter presentationen av regeringens vårproposition att hon tycker att de pengarna kan användas på bättre sätt.

Det finns flera företagare, och många av dem som verkar i restaurangbranschen, som nu är oroliga för framtiden och vilka besked ifrån regeringen som man vågar lita på. Jag vet att det finns flera krögare som redan nu börjar spara in på investeringar, som börjat med neddragningar och som har slutat att anställa folk för att ta höjd inför en eventuell höjning av restaurangmomsen vid årsskiftet.

Få besked och svikna vallöften gör företagare oroliga inför framtiden. Vi kan också se att otydligheten inte bara påverkar dagens företagare utan också de som vill starta påverkas. För hur ska man kunna planera och budgetera för kommande år när man inte vet vilka spelregler som gäller?

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att lugna de företagare som nu oroar sig för fler försämringar som slår mot Sveriges småföretag?