Interpellation 2014/15:584 Åtgärder för näringslivet i Halland

av Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige har tio reaktorer, och om två av dem ska stängas på kort tid kommer det att leda till påfrestningar på energisystemet, men det leder även till att väldigt många arbetstillfällen försvinner i Halland.

Ringhals är den största privata arbetsgivaren i Varbergs kommun. Utöver det är det ca 1 000 årsentreprenörer verksamma på Ringhals. Dessa påverkas naturligtvis negativt av en stängning av två reaktorer. Utöver det kommer det att slå mot stora delar av det lokala näringslivet.

Sammantaget är jag övertygad om att detta beslut kommer att slå mot jobben, tillväxten och industrin. Vi kan bara beklaga Vattenfalls beslut om att stänga Ringhals 1 och 2.

Därför undrar jag nu:

 

Vad avser närings- och innovationsministern och regeringen att vidta för åtgärder för att beslutet inte ska slå mot företagen i Varberg och Halland?