Interpellation 2014/15:580 Jämställdhet

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts sedan 2006. Högre sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor, högre andel kvinnor som jobbar heltid, minskade löneskillnader mellan kvinnor och män och färre antal kvinnor i sjukskrivning är några exempel på positiv utveckling.

Det finns stora jämställdhetsutmaningar kvar. Vi vill fortsätta att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. I vårt jobbmål – över 5 miljoner i jobb 2020 – ingår ökning av kvinnors sysselsättningsgrad genom nya jobbskapande reformer och att försvara Alliansens genomförda jobbreformer mot vänsterns återställarpolitik.

Det återstår dock svar på hur regeringen vill främja en ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor. Försämrandet av RUT är en sak, men också den våta filt som Vänsterpartiet har fått regeringen att lägga över hela den privata vård- och omsorgssektorn, väcker oro hos många av de över 12 000 företag inom sektorn, de flesta drivna av kvinnor.

Med anledning vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stärka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden?
  2. Vilken bedömning har statsrådet gjort i fråga om konsekvenserna för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden av den oro som eventuellt vinstförbud för med sig, inte minst för kvinnliga företagare inom välfärdssektorn