Interpellation 2014/15:579 Kontrollstation för koldioxidskatten avseende jord- och skogsbruket

av Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Landsbygdsministern kallade innan han kom till makten i höstas förra regeringens jordbrukspolitik för ”en katastrof för landet”. Han pekade då på att många jobb hade försvunnit och att Sverige importerade en stor andel av sina livsmedel.

Diesel som förbrukas i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner har en nedsatt koldioxidskatt. Alliansregeringen genomförde en minskad nedsättning av koldioxidskatten från 2,38 kronor per liter till 2,10 kronor per liter för året 2011 och till 1,70 kronor per liter för år 2013. Den rödgröna regeringen fortsatte på den inplanerade vägen och genomförde den sista sänkningen av återbetalningen till 0,90 kronor per liter för år 2015, nu med Alliansens tysta medgivande. Det angavs också att år 2015 skulle vara en kontrollstation för dieselbeskattningen.

I regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik kan man läsa följande.
”Det föreligger på åtminstone kort och medellång sikt en måttligsubstitutionsmöjlighet från fossila till icke-fossila bränslen när det gäller arbetsmaskiner. Jord- och skogsbruket bedöms ha begränsade möjligheter att kompensera för skattehöjningen, dvs. att övervältra de ökande kostnaderna på köpare i nästa led.”

I regeringens vårbudget föreslås att energiskatten på bensin höjs med 44 öre per liter, samt att energiskatten på dieselbränsle höjs med 48 öre per liter.
De gröna näringarna kompenseras för dieselskattehöjningen genom att den nuvarande lättnaden från koldioxidskatten utökas med 48 öre per liter till 1,38 kronor. En förändring som förväntas träda i kraft den 1 januari 2016.

Sveriges bönder är med all säkerhet tacksamma för att skatten inte höjdes ytterligare. Men med tanke på den utsatta situationen för svenskt jordbruk räcker det inte bara med  status quo. Det står alldeles klart att en ökad återbetalning av dieselskatten är en av de åtgärder som krävs för att stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.

Landsbygdsministern har i ett flertal debatter och intervjuer konstaterat att i energiöverenskommelsen från 2009 ingår en översyn, en så kallad kontrollstation, av dieselskatten under 2015 och utryckt att frågan ska ”tittas på”.

Så mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

  1. Kommer statsrådet att verka för att det kommer att ske en översyn, en så kallad kontrollstation, av dieselbeskattningen för jord- och skogsbruket under 2015?
  2. Anser statsrådet rent principiellt att dieselskatten för jord- och skogsbruket bör likna våra europeiska grannländers, just i den avsikten att förstärka det svenska jord- och skogsbrukets konkurrenskraft?