Interpellation 2014/15:573 Regeringens ambitioner för nya jobb

av Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Fler jobb är Moderaternas viktigaste fråga. Att det blir fler jobb och kommer fler till del.

Sverige har hög sysselsättningsgrad och högt arbetskraftsdeltagande, något som äventyras med vänsterregeringens politik. Mer än ett halvår har gått sedan vänsterregeringen vann valet 2014. Besked saknas om hur Sverige ska få en starkare svensk ekonomi och hur jobbtillväxten stärks.

I interpellationsdebatten den 5 maj fick arbetsmarknadsministern frågan om vilka jobb som ministern ansåg vara riktiga jobb. Ministerns svar var otydligt, snarare frånvarande vilket gör mig orolig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilken är ministerns och regeringens ambition för nya jobb?

Vilka jobb anser ministern vara riktiga jobb?