Interpellation 2014/15:562 Arbetstillfällen i Halland

av Jörgen Warborn (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige har tio reaktorer och om två av dem ska stängas på kort tid kommer det att leda till påfrestningar på energisystemet. Men det leder även till att väldigt många arbetstillfällen försvinner i Halland.

Sammantaget är jag övertygad om att detta beslut kommer att slå mot jobben, tillväxten och industrin.Vi kan bara beklagliga Vattenfalls beslut om att stänga Ringhals 1 och 2. Därför undrar jag nu vad regeringen avser att vidta för åtgärder som krävs för en trygg och säker omställning för alla de människorna som nu mister sina arbeten.

Att väldigt många mister sina arbeten påverkar inte bara varje enskild individ och deras familjer utan detta är ett hårt slag mot kommunen och regionen.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka initiativ avser ministern och regeringen att ta för att omställningsarbetet ska ske på ett tryggt och snabbt sätt?