Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

av Ulf Berg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

 

Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom är det på den globala marknaden som problemen ligger med en allt högre produktion. En ökning som inte marknaden sväljer. Tillgången är således för närvarande högre än efterfrågan. Detta leder till lägre ersättningar till mjölkproducenterna, något som långsiktigt kan komma att slå ut många mjölkproducenter i Sverige. Till detta ska nu läggas att kvoterna inom EU avskaffats från den 1 april.  Den nya situationen kan förväntas innebära att många kommer att försöka ta marknadsandelar. På så sätt kommer då konsumenter att få livsmedel till bra priser.

Men det är inte marknadens fel att svenska mjölkproducenter inte kan konkurrera. Det är svensk konkurrenskraft som är för låg. Ett unikt starkt djurskydd, höga miljökrav och exceptionellt höga skatter är tre orsaker till att svenska mjölkproducenter halkar efter.

Regeringen föreslår nu att staten ska ge säkerhet för krediter. Kortsiktigt kan det vara en lösning, men det kräver en tro på att framtiden ser ljusare ut och att svackan för svenska mjölkbönder är tillfällig. Vid en blick mot framtiden med sittande regering ser jag inget i den förda politiken som görs för att underlätta för svenskt jordbruk. Tvärtom försvårar höjda arbetsgivaravgifter, skatt på handelsgödsel och planer på kilometerskatt samt ytterligare pålagor kraftigt konkurrensen. Under sådana förutsättningar oroas jag av regeringens föreslagna kreditgarantier för mjölkbönder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Hur vill statsrådet säkra svenska mjölkproducenters konkurrenskraft på kort och lång sikt?
  2. Är det aktuellt för statsrådet att sänka vissa skatter och avgifter för svenska mjölkproducenter, eller kommer fokus att vara på att sänka djurskyddet och miljökraven?
  3. Hur avser statsrådet att utforma kreditgarantierna?