Interpellation 2014/15:552 Dialog mellan arbetsmarknadsministern och företag

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den senaste tiden har vi sett varsel från bland andra Sony och Ericsson i Sverige. Tusentals anställda ställs nu inför hotet om uppsägning, vilket skapar oro. Samtidigt vaknar ca 400 000 personer upp varje dag i Sverige utan att ha ett jobb att gå till.

I en global konkurrens blir arbetskraften mer rörlig, och det som var mest lönsamt i går behöver inte vara det i morgon – effektiviseringar leder till att arbetstillfällen kan försvinna här för att skapas någon annanstans. Därför är det viktigt att nya jobb hela tiden kan växa fram. Sedan 2006 har över 300 000 nya jobb vuxit fram, och det är inte en slump. Det är bland annat en konsekvens av att den tidigare regeringens politik prioriterade företags möjligheter att växa och anställa så att fler fått ett jobb att gå till.

Det som gör den senaste tidens varsel särskilt allvarsamma är att de möts av en regering som prioriterar en annan politik än den jobbskapande. Det kanske mest skadliga man kan göra när företag flyttar ifrån Sverige är att lägga ytterligare kostnader på de företag som faktiskt vill växa och anställa i vårt land.

Ännu mer bekymmersamt blir det när regeringen tycks tro att det är på Arbetsmarknadsdepartementet de nya jobben ska skapas. ”Det är jag som ska göra det”, slog arbetsmarknadsministern fast i januari angående målet om EU:s lägsta arbetslöshet. De som nu möts av varsel på Sony i Lund vill antagligen veta hur. I ljuset av detta är det också intressant att merparten av arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons tid sedan hon tillträdde posten gått ut på att samtala med Sveriges kommuner om traineejobb – i en turné ”för unga i jobb”. Alltså en dialog med politiker och inte företagare, en dialog om åtgärdsplatser och inte om jobb.

Mot bakgrund av den senaste tidens varsel är därför mina frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att jobben ska växa till och bli fler i Sverige?

Vilken roll anser arbetsmarknadsministern att företag har i framväxten av nya jobb? 

Hur många dialoger med företagare har arbetsmarknadsministern haft sedan tillträdet den 3 oktober?