Interpellation 2014/15:532 Förenklade system för statsbidrag

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Tack vare att Alliansens budgetförslag vann riksdagens gehör för 2015 blir Alliansens lågstadielyft nu verklighet. Det betyder att Sveriges 290 kommuner kommer att kunna ta del av 2 miljarder kronor för att minska och anpassa klasstorlekarna och anställa fler lärare och speciallärare.

Lågstadielyftet är en välbehövlig satsning som kommer att göra skillnad i klassrummet. Men en förutsättning för detta är att kommunerna tar möjligheten och aktivt söker statsbidragen. Här har Riksrevisionen nyligen konstaterat en rad utmaningar och förbättringsmöjligheter.

I sin rapport Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? skriver Riksrevisionen att systemen med statsbidragen inte fungerar tillräckligt effektivt och inte i tillräckligt hög grad bidrar till en likvärdig utbildning för eleverna. Vidare menar Riksrevisionen att statsbidragen inte går till de skolor som har störst behov av insatser och att skolor med låga kunskapsresultat i lägre utsträckning tar emot bidragen.

Med anledning av detta vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin följande fråga:

 

Vad avser utbildningsministern att göra för att förenkla systemet med statsbidragen så Sveriges samtliga 290 kommuner, stora som små, enkelt kan ta del av de satsningar som riksdagen fattar beslut om?