Interpellation 2014/15:530 MSB och den civila krisberedskapen vid tågstopp

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Inom loppet av några veckor har Sverige drabbats av ett antal allvarliga tågstopp. Tiotusentals passagerare har råkat ut för svåra förseningar. Många upplever att informationen vid dessa besvärliga tillfällen varit bristfällig och undermålig.

Utifrån ett krisberedskapsperspektiv finns det anledning att ställa flera frågor och göra uppföljningar av det nu inträffade. Huruvida det kan finnas andra orsaker bakom dessa fel och problem som drabbat järnvägen än rent tekniska orsaker hanteras förhoppningsvis av relevanta myndigheter.

I samband med dessa tågförseningar har i vissa fall ersättningstrafik satts in, och i övrigt har resenärer fått hantera besvärliga situationer på basis av bristfällig information. Samhället prövas vid dessa olyckor. Det borde finnas anledning att ge ett antal myndigheter och organ uppföljningsansvar av det som nu sker. Inte minst borde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ha en central uppgift.

 

Har ansvarigt statsråd Anders Ygeman för avsikt att ge kompletterande uppdrag till MSB att granska den civila krisberedskapen utifrån de upprepade tågstopp som skett i Sverige under de senaste veckorna och hur dessa hanterats av både drabbade passagerare och myndigheter?