Interpellation 2014/15:529 Dåliga hyresvärdar

av Nooshi Dadgostar (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För ett par månader sedan ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Den gällde vad han avsåg att göra för att åtgärda problemet med de hyresvärdar som missköter sina fastigheter och det ansvar det innebär att förse människor med hem att bo i.

Dessa bostäder kan i vissa fall vara direkt hälsofarliga. Det kan handla om vattenläckor, mögel och ohyra som aldrig åtgärdas eller annan typ av eftersatt underhåll. Många hyresgäster får själva gå in med pengar och engagemang för att förbättra situationen.

Min och Vänsterpartiets syn är att det snarast krävs åtgärder för att komma till rätta med situationen för de hyresgäster som lever i hem där underhållet missköts. Det stämmer visserligen, som Morgan Johansson skriver i sitt svar på min fråga, att de regler som finns i dag i många fall är tillräckliga. Det borde dock vara uppenbart att detta gäller långt ifrån alla fall.

Tidigare fanns en förvärvslag som innebar att dåliga hyresvärdar kunde förhindras att överta hyresfastigheter före överlåtelsen. Den avskaffades 2010. Vänsterpartiet menar att det är dags att på nytt införa en lagstiftning som innebär något slags förhandsprövning av en fastighetsägare. En annan åtgärd som syftar till att sätta press på fastighetsägaren att ta sitt lagstadgade ansvar för renovering och underhåll kan vara att göra det lättare för hyresgäster att få tillbaka hela eller delar av hyran. I dag är detta en omständlig domstolsprocess.

Morgan Johansson lovade i sitt svar på min fråga att återkomma till den här frågan. Då detta fortfarande inte har skett så upprepar jag min fråga till ministern:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsministern att vidta mot bakgrund av ovanstående?