Interpellation 2014/15:526 Höjda arbetsgivaravgifter för unga inom Försvarsmakten

av Hans Wallmark (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet slår nu i vårändringsbudgeten till mot landets ungdomar genom att dubblera arbetsgivaravgifterna.

Att det drabbar dem som anställer eller har anställt unga märks då regeringen har för avsikt att kompensera kommuner, landsting och regioner för den ökade kostnaden.

För Försvarsmakten som en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare är detta ett hårt slag. Regeringen erkänner själv att helårseffekten kommer att bli 260 miljoner per år. En del av de nödvändiga satsningar som fem partier enats om i en försvarsuppgörelse kommer nu att tvingas användas för att hantera eller betala för denna försämring.

I vårändringsbudgeten ges ingen kompensation till Försvarsmakten för 2015 trots att det kan handla om ett bortfall på kanske 100 miljoner eller mer. Någonstans måste pengarna tas. I det nya säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i är det viktigt att det finns resurser som Försvarsmakten kan lägga på exempelvis mer övning och en ökad närvaro i strategiskt viktiga områden.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson: Varför kompenseras inte Försvarsmakten för 2015 för de höjda arbetsgivaravgifterna för unga som nu kommer att slå mot Försvarsmakten som en stor ungdomsarbetsgivare?