Interpellation 2014/15:520 Ocker som bedrivs av staten

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Förseningsavgiften för sen inbetalning av trängselskatt är i dag 500 kronor. Det gäller även om skuldens storlek endast är några tior. Det innebär att avgiften motsvarar flera tusen procent, vilket man normalt brukar betrakta som ocker.

En utredning som presenterades 2013 föreslog bland annat en sänkning av förseningsavgiften till 100 kronor vid första påminnelsen. Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) var positiv till detta förslag, men det hann tyvärr inte bli verklighet före valet 2014.

Efter regeringsskiftet har situationen förändrats till det sämre. Dagens regering verkar inte ha något intresse alls av att åtgärda förseningsavgiften. Tvärtom meddelade Finansdepartementet nyligen att den höga förseningsavgiften ska finnas kvar och att det inte finns några tankar över huvud taget på att sänka den.

 

Min fråga till finansministern är: Hur kan ministern försvara en oskälig statlig förseningsavgift som i andra sammanhang hade betraktats som ocker?