Interpellation 2014/15:518 Skuldsanering för företagare

av Ola Johansson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Högre tillväxt kräver att fler vill bli företagare. Sverige har färre företag än vad vi borde ha, och nyföretagandet är inte så stort som Centerpartiet vill. Fyra av fem jobb tillkommer i små och medelstora företag. Vi har enligt OECD en större potential till nyföretagande än vad vi lyckas åstadkomma.

Överskuldsättning är ett stort problem för samhället. Framför allt är det mycket svårt för de människor som på grund av olyckliga personliga omständigheter, sjukdom, skilsmässa, eller konkurs blivit skuldsatta, utan möjlighet att på egen hand kunna ta sig ur situationen. Många av de så kallade evighetsgäldenärer som har varit skuldsatta i mer än 20 år har blivit det som en följd av sitt företagande.

Centerpartiet och alliansregeringen tillsatte flera utredningar om möjlighet till skuldsanering och orsakerna till skuldsättning. En av dessa tillsattes just för att titta närmare på möjligheten för företagare att enklare få skuldsanering. För ett år sedan blev utredningen klar, och regeringen har inte visat något större intresse för att utredningen ska resultera i lagstiftning. Detta trots att remissinstanserna varit mycket positiva.

 

När tänker justitieministern se till att denna viktiga utredning blir till lagstiftning som kan erbjuda skuldsatta företagare möjlighet att återigen kunna bidra till tillväxt och jobb?