Interpellation 2014/15:516 Flygskattens fördelningspolitiska profil

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har aviserat att man kommer att införa en flygskatt utan att i dagsläget kunna redogöra i detalj för dess utformning. Sverige är ett relativt stort, avlångt land med långa avstånd mellan landsändarna. Sett ur ett tillgänglighetsperspektiv har flyget en större betydelse för en person boende i Umeå än en i Stockholm.

Den S-ledda regeringens tanke är att inkomsterna från flygskatten ska användas för att delvis finansiera utbyggnaden av höghastighetståg. Ambitionen är att höghastighetstågen ska gå från Stockholm till Göteborg och Malmö. Detta innebär att resurser på ett tydligt sätt omfördelas från norra till södra Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern: 

Anser ministern att det är fördelningspolitiskt rimligt och rättvist att intäkterna från flygskatten, som i större utsträckning kommer att belasta norra Sverige, ska finansiera utbyggnaden av höghastighetståg i södra Sverige?