Interpellation 2014/15:513 Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg

av Robert Hannah (FP)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Göteborg finns det många skilda åsikter om trängselskatten som infördes för ett par år sedan.  Det finns i dag i vart fall en bred enighet bland göteborgare och Göteborgspolitiker om att det behövs ett undantag från trängselskatt i Backa samt att påminnelseavgifternas storlek är orimlig. Trots den breda enigheten i Göteborg vägrar regeringen att lyssna på göteborgarna, vilket underminerar förtroendet för rättsstaten och politikerna.

När nuvarande trängselskatt infördes i Göteborg blev utfallet minst sagt problematiskt för boende i stadsdelen Backa på Hisingen. Efter en utredning som alliansregeringen genomförde föreslogs att bilister folkbokförda i stadsdelen Backa skulle befrias från trängselskatt när de kör in eller ut ur Backa. Det så kallade Backaundantaget var tänkt att träda i kraft vid årsskiftet 2014/15 men än har det inte skett. När Cecilia Magnusson (M) ställde en fråga i december 2014 fick hon svaret av finansministern att undantaget fortfarande bereds på departementet. Ännu har inget nytt besked kommit från regeringens sida.

En annan dimension av trängselskatten i Göteborg som fått problematiska konsekvenser är de extremt höga påminnelseavgifterna. Med nuvarande regler kan en påminnelseavgift om 500 kronor krävas för bilister som betalar en avgift – som initialt var 10 kronor – några dagar sent. Påminnelseavgiften står absolut inte i proportion till den ursprungliga avgiften och bör därför sänkas.

Trots detta har regeringen inte genomfört något av förslagen. Detta medför, förutom brist på politisk handlingskraft, att regeringen sviker göteborgarna. Folkpartiet uppmanar regeringen att lyssna på göteborgarna och snarast agera för Backaundantaget och mot de orimliga påminnelseavgifterna.

Något som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att den rödgrönrosa majoriteten i Göteborgs kommun tydligt manifesterat att de står bakom både Backaundantaget och en sänkt påminnelseavgift. I ett pressmeddelande skriver socialdemokraterna i Göteborg: ”Det Västsvenska paketet behövs för Göteborgs framtid men påminnelseavgiften för trängselskatten måste bli lägre och regeringen måste införa Backaundantaget.” Socialdemokraterna i Göteborg sviker nu återigen sitt löfte.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är således:

 

När beräknas beredningen av Backaundantaget vara klar och när kommer undantaget att införas?

Anser ministern att nivåerna på påminnelseavgifterna är proportionerliga?

Hur arbetar ministern och regeringen för att göteborgarna ska ha fortsatt tilltro för skattesystemet?