Interpellation 2014/15:512 Förnekandet av folkmordet seyfo

av Robert Hannah (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 22 augusti 1939 talade Adolf Hitler i Obersalzberg till sina befälhavare inför det stundande anfallet mot Polen. Han sägs ha sagt: ”Jag har beordrat våra specialstyrkor inom SS att korsa den polska gränsen och mörda deras män, kvinnor och barn urskillningslöst. Trots allt, vem kommer idag ihåg folkmordet på armenierna?”

Det besinningslösa folkmordet som började 1915 mot de kristna folkgrupperna armenier, assyrier/syrianer och pontinska greker i det dåvarande Osmanska riket för exakt 100 år sedan, och som brukar benämnas seyfo, var inget annat än ett folkmord. Det visste till och med Adolf Hitler. Men fortfarande förnekar Sveriges utrikesminister Margot Wallström folkmordet. I ett skriftligt svar till mig på frågan hur hon tänker uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordets startskott använder sig ministern av uttrycken ”dessa händelser” och ”tragiska skeenden” för det som är ett folkmord – detta trots att statsminister Stefan Löfven i mars 2014 lovat att om Socialdemokraterna kom till makten skulle regeringen erkänna folkmordet.

Tidningen Dagen har kommenterat utrikesministerns svar till mig: ”Parallellerna till det av Nazi­tyskland iscensatta och allmänt erkända folkmordet på människor av judisk härkomst som startade ett par decennier senare är uppenbara. Den som kommer på tanken att kalla Förintelsen för ’ett tragiskt skeende’ eller ’dessa händelser’ skulle anses uttrycka sig otillåtet överslätande.”

Seriösa experter i folkmordsfrågor är enhälliga i frågan. Internationella föreningen för folkmordsforskare (International Association of Genocide Scholars, IAGS), en oberoende världsledande och tvärvetenskaplig auktoritet inom området, har vid flera tillfällen fastslagit en konsensus i frågan, nämligen den 13 juni 1997, den 13 juni 2005 och den 5 oktober 2007.

Ändå väljer utrikesminister Margot Wallström att stödja Turkiet och deras folkmordsförnekande – detta trots att förnekande enligt IAGS är det sista steget i ett folkmord och såtillvida skrinlägger bestraffningen av folkmordets förövare och bereder bevisligen vägen för framtida folkmord. Det framtida folkmordet är i dag här – i dag mördas seyfoöverlevernas barnbarn av Isis i Irak och Syrien. Det är barnbarn till människor som överlevt dödsmarscher i öken som det turkiska ledarskapet tvingade dem att utstå.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Varför bryter utrikesministern statsministerns löfte från mars 2014 om att erkänna folkmordet?

Varför är händelserna under folkmordet seyfo att betrakta som ”tragiska skeenden” och inte som folkmord?

Vilka resurser och referenser använder sig ministern av i den initierade undersökningen som har påbörjats i frågan?

När kommer ministern att redovisa resultatet av undersökningen och sitt ställningstagande i frågan?