Interpellation 2014/15:511 Långa handläggningstider av arbetstillstånd

av Mathias Sundin (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ett flertal svenska bolag aktiva inom internet- och teknikområdet har för mig påtalat krånglet med att få arbetstillstånd för personer som kommer från länder utanför EU och som de vill anställa. Nyhetssajten Breakit har också nyligen uppmärksammat detta, och i deras artiklar nämns handläggningstider på 18 månader.

Dessutom har några av bolagen till mig och Breakits artiklar påtalat det märkliga i att det går att köpa sig före i kön. Betalar du ett antal tusen kronor till en revisionsbyrå eller rekryteringsfirma kan de ordna ett arbetstillstånd på mycket kortare tid än om bolaget själv skulle sökt. Detta gynnar de stora bolagen som har råd att köpa denna tjänst medan de mindre bolagen, som ofta är ännu mer beroende av den personer de vill anställa, inte har råd.

 

Vilka åtgärder tänker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vidta för att komma till rätta med dessa problem?