Interpellation 2014/15:509 Ryssland och CFE-avtalet

av Jeff Ahl (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Ryssland valde 2007 att frånsäga sig sina åtaganden vad avser CFE-avtalet, och Ryssland har nyligen klargjort att man inte avser att förnya detta avtal. Således finns det i dag inga formella hinder för Ryssland och Nato att rusta upp i Europa i högre takt – med ännu högre spänningar som följd, vilket i skenet av den redan upptrappade stämning ter sig oroväckande. Signalvärdet i vägran att skriva under detta tydliggör den nya ordning som råder i vårt direkta närområde.

Följande är saxat ur Försvarsberedningens rapport Säkerhet i samverkan Försvarsberedningens omvärldsanalys (Ds 2007:46) från 2007:

”Nedrustningsavtal och andra kontrollregimer är betydelsefulla förtroendeskapande medel för säkerhet. Genom avtal kan transparens och förutsägbarhet mellan länder uppnås. Europa har genom CFE-avtalet (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) sedan 1992 kombinerat begränsningar av mängden tung materiel med informationsutbyte och inspektioner. Avtalet innehåller en särskild flankregel av särskild betydelse för Sverige, då den reglerar den ryska militära närvaron i vårt närområde. 1999 skrevs ett anpassat avtal, som ännu inte har ratificerats av alla parter.

CFE-avtalet är centralt för europeisk säkerhet, inklusive för Norden och Östersjöområdet. Det är därför viktigt att det inte försätts ur spel genom unilateralt agerande och att avtalet ratificeras.”

Följaktligen bekräftas vikten av detta avtal i Försvarsberedningens rapport. Däremot försvann denna skrivelse i 2008 års slutrapport, detta eftersom Ryssland sade upp avtalet 2007, och 2008 överföll Ryssland Georgien med följden att alla blev ”tagna på sängen”. Försvaret är i behov av minst 4 miljarder årligen fram till 2019 för att uppnå ett absolut minimum av försvarsförmåga 2020. Försvaret efterfrågar dessa ekonomiska resurser för att uppnå en försvarsförmåga om fem år som skulle vara uppnådd redan förra året, trots de otillräckliga resurser som tilldelades.

Jag har följande fråga till försvarsministern:

Kommer försvaret att garanteras de ekonomiska resurser de efterfrågar och behöver för att uppnå ett minimum av förmåga?