Interpellation 2014/15:504 Laddstolparnas framtid

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Centerpartiet har i Alliansen med stort engagemang och stor handlingskraft drivit frågan om en hållbar omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. I denna omställning kommer elektrifiering att vara en viktig del för att öka effektiviteten i fordonsparken och minska utsläppen. Elektrifiering av våra transporter kan utöver positiva klimateffekter föra med sig andra miljö- och trivselaspekter i stadsnära miljöer, såsom minskat buller och renare luft.

För att stimulera omställningen och öka möjligheten att äga en elbil är det avgörande att det finns tillgång till laddinfrastruktur. Därför avsatte vi i Alliansen 300 miljoner kronor till laddstolpar under kommande mandatperiod för att säkerställa att 10 000 laddstolpar till elbilar ska byggas över hela landet. 75 miljoner kronor av denna pott ligger i den budget som gäller för 2015. Nu är vi inne på andra halvan av budgetåret, men ännu har jag inte hört hur regeringen arbetar för att förbättra laddinfrastrukturen.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är därför:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen med att realisera denna satsning på 10 000 laddstolpar i landet?