Interpellation 2014/15:501 Hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Såväl läkare som forskare talar om sjukskrivningsskador, det vill säga ju längre sjukskrivning, desto sämre chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I Ekots lördagsintervju den 28 mars bekräftade även socialförsäkringsministern detta i samband med att hon bekräftade att sjukskrivning inte alltid är den bästa behandlingen för personer med psykiska diagnoser. Samtidigt har ministern nu aviserat att hon ska ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Med anledning härav är mina frågor till socialförsäkringsministern:

 

– Hur kommer de långa sjukskrivningarna, enligt ministern, att påverkas av ett borttagande av den bortre tidsgränsen, och vad får det för konsekvenser?

– Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, vars slutbetänkande nu är ute på remiss, konstaterar att om den bortre gränsen ska tas bort måste rehabiliteringsåtgärder för den enskilde säkerställas. Hur kommer ministern att försäkra sig om detta?