Interpellation 2014/15:493 Äldre på framtidens arbetsmarknad

av Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Siffror från Skattebetalarnas förening, som bygger på data från Eurostat, visar på att andelen människor i Sverige över 65 år som jobbar ökar mest i hela EU. Sedan 2006 har andelen ökat med 6 procentenheter. Det är i linje med den årsstatistik som SCB visar för 2006. Över 100 000 fler över 65 år jobbar.

Statsrådet själv har sagt i en DN-intervju att ”det är ingen brist på behov av arbetskraft. Det finns behov av hur många som helst inom vård, omsorg, utbildning och kultur. Det finns också behov av att bygga infrastruktur och bostäder. Så det är mer en organisatorisk fråga och en finansieringsfråga. Det är där som den offentliga finansieringen kommer in i bilden så att det gynnar sysselsättningen.”

Att möta framtidens samhällsutmaningar handlar enligt mig om att kunna inkludera fler människor, även längre upp i åldrarna. Att exempelvis återinföra den så kallade silverskatten, löneskatten för att ha äldre anställda, som regeringen har aviserat, är enligt mig och många ett dåligt förslag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Hur ser statsrådet på utmaningarna på framtidens arbetsmarknad, och vilka åtgärder ser hon som nödvändiga att vidta för att fler ska kunna vara med och bidra ännu längre?