Interpellation 2014/15:490 Höjningen av bensinskatten

av Mats Green (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har klargjort att man avser att höja bensinskatten från och med den 1 januari 2016.

Detta sker trots att blivande finansminister Magdalena Andersson (S) såväl som blivande statsminister Stefan Löfven (S) under hela valåret 2014 gång efter annan inte bara lovade att man inte hade någon egen avsikt att höja bensinskatten – man förmedlade dessutom även utåt bilden av att man var direkta motståndare till dem som var ärliga med att man hade för avsikt att höja.

Exempelvis lovade Magdalena Andersson i en tv-sänd valdebatt den 17 augusti 2014 att inte höja bensinskatten och invände skarpt mot MP:s förslag att höja densamma. ”Det är jättedyrt att tanka, vi vill inte höja bensinskatten.”

Motivet för denna skattehöjning är nu, enligt finansministern själv, att bensinpriset sjunkit samt att S och MP dessutom bildat regering. Det är förvisso korrekt, men någon sådan reservation gjorde inte Socialdemokraterna i valrörelsen.

Då finansministern motiverar den brutna utfästelsen att inte höja bensinskatten med att oljepriset minskat kraftigt inställer sig frågan om bensinskatten i så fall kommer att sänkas igen om oljepriset skulle stiga till gamla nivåer.

De övriga motiven för den föreslagna höjningen av bensinskatten är att regeringen vill tvinga fram ett minskat bruk av bil och ett ökat användande av kollektivtrafik – i synnerhet på landsbygden och utanför storstäderna.

I större delen av Sverige, bland annat i min valkrets Jönköpings län, är detta inte ett realistiskt alternativ, och bensinskattehöjningen kommer att få stora konsekvenser för vanligt folk och för jobb, företag och tillväxt. I synnerhet kommer den att slå mot dem med låga inkomster. De är helt beroende av bilen för sina jobb, sina liv och sin tillvaro.

Med anledning av det ovan anförda är mina frågor till finansminister Magdalena Andersson (S) följande:

 

Hur rimmar detta förslag med tidigare uttalanden och utfästelser gjorda av finansministern?

Med anledning av finansministerns motivering till den höjda bensinskatten: Är finansministern beredd att på motsvarande sätt föreslå en sänkning av bensinskatten om oljepriset stiger?

Tänker finansministern vidta några åtgärder för att mildra skattehöjningens negativa effekter för dem som är helt beroende av bil för sin tillvaro?