Interpellation 2014/15:483 Konsekvenserna för Stockholmsregionen av regeringens skattepolitik

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har nu aviserat ett antal förslag som slår hårt mot Stockholmsregionen. Tidigare stoppades bygget av Förbifarten, och frågan om att stänga ned Bromma flygplats har ännu inte fått någon lösning. 

Utöver föreslagna försämringar inom infrastrukturen har nu regeringen aviserat att man avser att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga, försämra jobbskatteavdraget, öka antalet personer som kommer att få betala statlig inkomstskatt, halvera RUT-avdraget, försämra ROT-avdraget, öka löneskatten på seniorers arbete, höja bensin- och dieselskatterna samt öka uttaget från Stockholm till skatteutjämningssystemet. 

Förslaget om att förändra beräkningsgrunderna för statlig inkomstskatt innebär att 330 000 stockholmare får en skattehöjning på uppemot 1 700 kronor. 25 procent av arbetskraften i regionen påverkas, mot 17 procent i övriga landet. Att fasa ut jobbskatteavdraget för högre inkomster berör 43 procent av dem som är bosatta i Stockholm, medan motsvarande andel i Skåne är 12 procent. 

Förändringarna i skatteutjämningssystemet gör att exempelvis Täby får betala ca 60 miljoner mer, Solna 33 miljoner mer och Ekerö 20 miljoner mer. Effekterna av förslaget blir att Täby får betala ca 470 miljoner varje år i skatteutjämning. Själva ökningen motsvarar ungefär 120 lärartjänster, och den totala avgiften från Täby motsvarar mer än vad hela förskolan kostar i kommunen. Den ökade avgiften till skatteutjämningen går inte till främst till utsatta orter ute i glesbygden, utan de största vinnarna är Malmö och Göteborg, kommuner som inte har drabbats särskilt hårt av den ökande urbaniseringen. 

Den totala skattebördan för stockholmarna beräknas öka med över 2,5 miljarder kronor, enligt en undersökning. De beräkningarna innehöll endast ökningen av skatteutjämningen, ändrade beräkningsgrunder för statlig inkomstskatt samt försämrat jobbskatteavdrag. Om man lägger till slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga och ökad skatt på seniorers arbete kan vi lägga till ytterligare miljarder. 

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till finansministern:

 

Om finansministern anser att Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige, varför prioriterar hon då en skattepolitik som direkt skadlig för stockholmarna och för regionens tillväxt?